Navigácia

O škole

Patróni školy

 

Svätý Andrej - Svorad.

Svorad sa narodil okolo r. 980 v Poľsku neďaleko slovenských hraníc. Okolo r. 1022 prišiel z Poľska do benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na Zobore pri Nitre.  Nie je možné vylúčiť, že žil nejaký čas pustovníckym životom v Olawe neďaleko Vratislavy v Poľsku. V kláštore sv. Hypolita, na počesť svätého Hypolita - mučeníka, prijal rúcho a meno Andrej od opáta Filipa a rozhodol sa viesť pustovnícky a asketický život.  Neskôr sa utiahol do jaskyne na Skalke pri Trenčíne ako pustovník. Pokračoval vo veľmi prísnom asketickom živote a pôste, klčoval les v okolí jaskyne, venoval čas modlitbám .  Sv. Andrej zomrel okolo r. 1034 a jeho pozostatky uložili v striebornej rakve do Baziliky blaženého Emerána mučeníka.

 

Svätý Benedikt.

Bol učeníkom Andreja Svorada a je pokladaný historikmi za Slováka. Po smrti sv. Andreja - Svorada sa rozhodol bývať tiež v jaskyni na Skalke pri Trenčíne. Keď  tri roky podľa príkladu svojho učiteľa viedol veľmi prísny život, prišli k nemu zbojníci a v nádeji, že uňho nájdu mnoho peňazí, odvliekli ho nad rieku Váh, tam ho zviazali a hodili do vody. Ľudia dlho hľadali jeho telo, ale nemohli ho nájsť. Orol cez celý rok sedával na brehu Váhu, akoby čosi pozoroval. Istý muž sa teda ponoril do vody a tam našiel telo, ktoré bolo neporušené, akoby bol Benedikt len nedávno zomrel.

Obaja – učiteľ i žiak, boli pochovaní v chráme sv. Emerána v Nitre. Teraz sú ich pozostatky uložené v Pribinovom kostolíku na nitrianskom hrade.

Ich život bol zaznamenaný už počas stredoveku vtedajším päťkostolským biskupom Maurusom,  ktorý pochádzal pravdepodobne z územia Nitrianska, kde sa narodil začiatkom 11. storočia. Maurus bol ešte pred obsadením Nitrianska kráľom Štefanom I. v r. 1018 novicom v zoborskom benediktínskom kláštore sv. Hypolita a ako tvrdí vo svojej legende o sv. Svoradovi - Andrejovi a Beňadikovi, osobne sa s stretol s pustovníkom Svoradom - Andrejom, spriatelil sa s jeho učeníkom a nasledovateľom Benadiktom, ktorý pravdepodobne pochádzal z Ponitria. Beňadik totiž častejšie prichádzal do kláštora sv. Martina a nadšene opisoval život svojho učiteľa Svorada - Andreja. Maurus bol tiež v stálom kontakte s nitrianskym opátom Filipom, ktorý ho takisto informoval o veľmi prísnej askéze pustovníka Svorada - Andreja, o zázrakoch na jeho príhovor - o uzdravení zbojníka ktorý bol uzdravený potom, čo ho už chceli pochovať, ako on sám tvrdil svätým Svoradom, ale tiež o záchrane života na smrť obesením odsúdeného zločinca, ktorý osobne prišiel za opátom Filipom a rozprával mu, že keď vzýval pred obesením sv. Svorada, ten ho pridržal svojimi vlastnými rukami, aby ho povraz na šibenici nezaškrtil a keď všetci odišli mysliac si že je mrtvy, svojou rukou ho odviazal a prepustil. Legenda biskupa Maurusa je najstaršou zachovanou stredovekou prózou napísanou po latinsky okolo roku 1100, ktorá opisuje priamo slovenské prostredie - okolie Nitry a Trenčína. Stredoveké legendy nie sú iba legendami vo zvyčajnom zmysle, ale majú aj veľkú historickú hodnotu, lebo prinášajú historické svedectvo o udalostiach, ktoré dosvedčujú aj iné historické záznamy.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria