Navigácia

 • KONZULTAČNÉ HODINY

  Pozývame rodičov na pravidelné konzultačné hodiny, ktoré sa uskutočnia v utorok 20. novembra v čase od 16.15 do 17.30.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami

 • BURZA PRE PLANÉTU

 • Deň zdravej výživy

  Deň zdravej výživy

  15.10. 2018 sa v našej škole konala  tradičná akcia s názvom Deň zdravej výživy.  Zapojili sa do nej ako študenti, tak aj učitelia. Triedy mali za úlohu originálnym spôsobom predviesť chutné a hlavne zdravé pokrmy. Tento rok však bola akcia trošku inovovaná. Študenti mali prezentovať vylosovanú krajinu a pripraviť jedlá, ktoré sú pre túto krajinu typické, ale pripraviť ich tak, aby boli naozaj zdravé. A tak ste v tento deň s nami mohli precestovať kus sveta na jednom mieste.  Spolu sme ochutnali dobroty Japoncov, Talianov, Francúzov, Nórov, ale nazreli  sme aj do regionálne príbuznejších  kuchýň – maďarskej, českej  či slovenskej. Akciu plnú chutí a exotiky si v pondelok užila celá škola - jednotlivé triedy pri tvorbe svojich mini chutných projektov,  a tiež všetci  ochutnávači a maškrtníci.

   

 • Plenárne rodičovské združenie

  Srdečne pozývame rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 15.10.2018  o 16.30 v priestoroch telocvične. /V čase od  16,00 do 16,30 sa bude v priestoroch telocvične konať RZ pre rodičov ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta/. Po skončení plenárneho RZ sa uskutočnie triedne rodičovské združenia v triedach.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami

 • ZMENA NÁZVU ŠKOLY

  V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY NAŠA ŠKOLA  MENÍ SVOJ NÁZOV od 1. septembra 2018  na :

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. ANDREJA -SVORADA A BENEDIKTA

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

  Oznamujeme žiakom denného štúdia, že  školský rok 2018/2019 otvoríme  slávnostnou sv. omšou v pondelok 3. septembra 2018. Po  jej ukončení sa stretnú žiaci 1. ročníka s triednymi učiteľmi.  Vyučovanie sa začína nasledujúci deň t.j. 4.9. 2018 o 8.00.

  Milí študenti do nového začiatku Vám prajem veľa síl, vytrvalosti a Božieho požehnania.

  Tešíme  sa na Vás a prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin.

 • Oznam o vysledkoch TS /externe štúdium/

  Na web stránke školy sú publikované výsledky TS pre št. od. 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo /externé štúdium/ zo dňa : 27. júna 2018. Prijatým uchádzačom blahoželáme.

  Zápis prijatých  uchádzačov sa uskutoční v stredu 4. júla 2018 v čase od 12.00 do 14.00 v riaditeľni školy.

   V prípade, že sa nemôžete v uvedenom termíne dostaviť na zápis, alebo nemáte záujem  prosíme volať na tel. č.  0903982654

 • Talentove skúšky externé štúdium

  Oznamujeme všetkým účastníkom TS / externé štúdium/, že v pozvánke majú podrobné inštrukcie k organizácii TS a kód, pod ktorým budú zverejnené výsledky  skúšky. Informácie a inštrukcie k TS sú tiež zverejnené na stránke školy.

   Všetkým záujemcom prajeme všetko dobré.

 • DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

  Riaditeľka  PaSA sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne  podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
 • SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

  Dňa 1. júna. 2018 si naši  maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v kostole Notre Dame v Trenčíne. Sv. omšu  celebroval duchovný správca školy a dekan farnosti Mons Milan Kupčík. Našim absolventom  vyprosujeme veľa Božích milostí a zverujeme ich pod mocnú ochranu panny Márie.

 • ROZLÚČKA MATURANTOV

  Tak sa už konečne dočkali. V piatok 18. mája 2018 sa naši maturanti veselým spevom a ukážkou kreatívnych maturitných tabiel, rozlúčili so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Pred nimi je  týždeň plný príprav na posledný krok k dospelosti. Želáme im veľa síl, vytrvalosti  a šťastnú ruku pri zelenom maturitnom stole.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Na stránke sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok pre št. odbory 7 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 7670M pedagogický asistent  /14.05 a 17. 05. 2018/. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v utorok 22. mája v čase od 10.00 do 14.00.

 • EKODEŇ na našej PASE

 • EXTERNÉ ŠTÚDIUM

  Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že v školskom roku 2018/2019 otvoríme 1 triedu externého dvojročného diaľkového pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Termín na odovzdanie prihlášok je 31. mája 2018

 • Talentovky 2018

  Oznamujeme účastníkom talentových skúšok, že na stránke školy sú zverejnené výsledy TS. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v piatok 20. apríla v čase od 11.00 do 15.30 v riaditeľni školy. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť v tomto termíne prosíme, aby ste si dohodli termín zápisu na tel. č. 0903982654.

   

 • Kritériá prijímacieho konania

  Na stránke školy sú zverejnené kritériá prijímacieho konania  pre študijné odbory 7646M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 7670M pedagogický asistent

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, na ktorom prebehnú voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Toto sa uskutoční dňa 22. marca 2018 o 16.00 v priestoroch telocvične PaSA. Po jeho skončení budú prebiehať konzultačné hodiny.

   Tešíme sa na Vás

 • DEŇ BEZ MOBILU 6.2. 2018

  Svetový deň bez mobilu vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile - Tueur de portable sans mobil apparent. V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si skutočných hodnôt života. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 2001 a prvé ročníky boli populárne najmä v krajinách ako Kanada, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko.

  Zajtra sa do tejto iniciatívy zapojí aj naša škola.

         Spolu to dáme

 • Únos triednej knihy

  Priblížil sa čas stužkových slávostí a triedach našich maturantov zmizli triedne knihy

 • BIELA PASTELKA

  BIELA PASTELKA


  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje našej škole za zapojenie sa do zbierky Biela pastelka 2017.
   "Vaša škola - Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín vyzbierala spolu 1503,48 eur, za čo všetkým prispievateľom aj všetkým, ktorí sa na Vašej škole podieľali pri jej realizácii, v mene zrakovo postihnutých klientov ďakujeme! smiley
  Tím Nikoly Jánošíkovej a Aleny Durcovej postupuje do žrebovania o účasť na zápase Slovensko - Malta. Dievčatám sa podarilo najviac naplniť pokladničku v rámci celého kraja!"

                     

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
 • +421x032 6525866

Fotogaléria