Navigácia

Stiahnite si dokumenty školy: Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2015/2016 Profil absolventa odboru sociálno - výchovný pracovník Profil absolventa odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Prezentácia školy Formulár na 2% z daní Školský vzdelávací program SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ PRÁCA Školský vzdelávací program PEDAGÓG PRE MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA Dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Dokumenty školy

Formulár na 2% z daní

POSTUP KROKOV a FORMULÁR na 2% z dane - ZAMESTNANCI

Stiahnite a vytlačte si :

vyhlasenie.rtf  je to formulár "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" s už vyplnenými údajmi o našej škole (ďalej "Vyhlásenie")

Postup krokov na poukázanie 2% pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "POTVRDENIE o zaplatení dane" (ďalej Potvrdenie).

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej školy poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3.32 €.

3. Napíšte do vytlačeného formulára "Vyhlásenie" sumu, ktorú chcete našej škole poukázať.

4. Obe tieto tlačivá, teda "Vyhlásenie" spolu s "Potvrdením o zaplatení dane", doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech našej školy.

Poznámka:
Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria