Navigácia

DRUHÉ KOLO PS

Druhé kolo prijímacích skúšok št. odbor 7646 Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

2_kolo_prijimacej_skusky_pasa_tn(1).doc

 

Druhé kolo prijímacích skúšok

 

 

 

Riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja- Svorada a Benedikta v Trenčíne  v zmysle  § 66, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade a na návrh prijímacej komisie rozhodla o vyhlásení 

 

 

2. kola prijímacích skúšok  pre študijný odbor

 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

v termíne 19. 6. 2018.

 

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať /alebo osobne doručiť/ prihlášku uchádzača na štúdium na adresu  školy do 15.06.2018:

Pedagogická a sociálna akadémia  sv. Andreja-Svorada a Benedikta

Ul.1.mája 7

911 35 Trenčín

 

Bližšie informácie na č.t. 032/6525866, 0903982654

e-mail: zunladni@zsasbtn.sk              skola.tn.pasa@nrb.sk

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria