Navigácia

Partners


Štvrtok 1. 10. 2020

Survey

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Myšlienka na tento týždeň

Čo si poviete každé ráno, keď začínate deň?

Šalamún povedal: „Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.“ (Ž 37, 5)

Zo života školy

  • Chceme ubezpečiť všetkých rodičov a žiakov SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne, že pri výskyte mimoriadnej situácie, úzko spolupracujeme s RÚVZ v Trenčíne a so zriaďovateľom školy, a prísne postupujeme podľa ich pokynov. Obnovenie prevádzky školy je v plnom súlade s usmerneniami a nariadeniami MŠVVaŠSR a RÚVZ v TN.

    Vedenie školy.

  • OD PONDELKA: 28.9. 2020 SA V ŠKOLE OPÄŤ STRETNEME...

    Od pondelka: 28.9. 2020, bude školské vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín, v obvyklom režime. Na všetkých našich žiakov sa veľmi tešíme!

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria