Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Hana Hulínová Rozvrh
Riaditeľka
hulila@centrum.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Adamcová Rozvrh
Učiteľka
miroslava.adamcová@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Petra Babulíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AV
peta.babulikova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Bernátová Rozvrh
Učiteľka
katarinabernatova2019@gmail.com
 
 
Mgr. Darina Drusová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Monika Duvačová Rozvrh
Učiteľka
monika.duvacova@zsasbtn.sk
 
 
PhDr. Alena Dziacka, PhD. Rozvrh
Učiteľka
alenadziacka@gmail.com
 
 
PaedDr. Ľubomír Havran Rozvrh
Učiteľ
havran@wircom.sk
 
 
Mgr. Veronika Helešová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.U
vhelesova@gmail.com
 
 
Ing. Daniela Holá Rozvrh
Učiteľka
daniela.hola@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Holbová Rozvrh
Učiteľka
eholbova@gmail.com
 
 
Mgr. Róbert Hulín Rozvrh
Triedny učiteľ: III.U
robert.hulin@gmail.com
 
 
PaedDr. Roman Jambor Rozvrh
Triedny učiteľ: II.E
r.jambor@centrum.sk
 
 
Mgr. Michaela Juračková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.UV
michaela.stanova21@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Juriková Učiteľka
andrea.jurikova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Lucia Kubalová Rozvrh
Učiteľka
lucia.kubalova@zsasbtn.sk
 
 
PaedDr. Zuzana Lengyelová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.UV
lengyelova.zuzana@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Priedhorská Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.E
l.priedhorska87@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Reháková Rozvrh
Učiteľka
martina.rehakova@zsasbtn.sk
 
 
PhDr. Ľudmila Remšíková Rozvrh
Učiteľka
ludmilarem@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Sedláček Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Danka Slabá Rozvrh
Učiteľka
danka.slaba@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Soňa Sláviková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.UB
slavikovasona5@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Surovčík Rozvrh
Učiteľ
tomas.surovcik@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Zuzana Ševčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.UA
 
 
Mgr. Daniela Škúciová Rozvrh
Učiteľka
skuciova.daniela@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Uherová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.UA
katie.uher@gmail.com
 
 
Mgr. Slavomír Zelenák Rozvrh
Učiteľ
zelenak.slavomir@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Zemančíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.UB
maria.zemancikova@zsasbtn.sk
 
 
Mgr. Alica Zmetáková Rozvrh
Učiteľka
azmetakova@vsm.sk
 
 
Mgr. Alžbeta Žatková Rozvrh
Učiteľka
s.anezka@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Žatková Rozvrh
Učiteľka
zatkova.elena@gmail.com

© aScAgenda 2021.0.1235 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria