Partners


Streda 25. 5. 2022

Myšlienka na tento týždeň

            Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvych vstal!                                 

                                         

Zo života školy

 • Vážení rodičia, milí uchádzači o denné štúdium!

  Dovoľujeme si Vás informovať, že výsledky talentových prijímacích skúšok na študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na školský rok 2022/2023 sú zverejnené na webovej stránke školy v sekcii Prijímacie skúšky 2022 - denné štúdium - výsledky.

 • Vážení uchádzači o kvalifikačné pomaturitné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo!

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia 1. júla 2022 v priestoroch školy.

  Pozvánka s podrobnými informáciami Vám bude zaslaná elektronicky na Váš e-mail v polovici júna.

 • Dňa 13. mája 2022 naposledy zaznelo školské zvonenie pre našich žiakov 4. ročníka a spoločne sme ich vyprevadili na akademický týždeň.

  Prajeme im veľa šťastia, úspechov a síl pri príprave na maturitnú skúšku, šťastnú ruku pri výbere maturitných otázok a príjemné pocity z dosiahnutých výsledkov.

 • Návšteva Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorú dnes podnikli pedagogické asistentky v rámci učebného celku "Animácia v kultúre", bola veľmi zaujímavým spestrením bežného vyučovania. Účelom návštevy bolo oboznámiť sa s tvorbou M. A. Bazovského a použiť ju ako zdroj inšpirácie pre tvorbu animačných aktivít pre deti.

  Súčasťou návštevy bolo sprevádzanie pracovníčkou galérie, ktorá žiačkam poskytla množstvo informácií o vystavujúcich autoroch, stálych expozíciách i aktuálnych výstavách. Stretli sa tak s ilustráciami Ferdinanda Hložníka, ktorý ilustroval množstvo detských kníh či šlabikár, z ktorého sa učili čítať ešte naši učitelia; tiež s moderným sochárstvom a fotografickou tvorbou slovenského fotografa Roba Kočana.

 • Telocvičňa našej školy sa 2.5.2022 premenila na divadelnú scénu, kde sa odohrával príbeh poukazujúci na skutočnosť, ako môžu peniaze zmeniť charakter človeka.

  S komédiou Lakomec od Moliéra sa predstavili dievčatá II.UA triedy, ktoré si osvojili nielen jednotlivé repliky, ale tieto naše herečky si pripravili aj kulisy, rekvizity a kostýmy.

  Úlohu zadanú na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry - pripraviť dramatizáciu uvedenej divadelnej hry, dievčatá bravúrne zvládli.

  Ďakujeme im za príjemný umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenia v ich podaní.

 • Dňa 28.4.2022 sa v telocvični SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne uskutočnilo okresné kolo v bedmintone.

  Zúčastnili sa na ňom 3 žiačky II.UA triedy - Veronika Mkulová, Diana Bednáriková a Lucia Oráviková pod vedením pána učiteľa PaedDr. Jambora.

  Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa úspechov ďalších súťažiach.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Potešte sa pohľadom na výrobky našich žiakov 3. ročníka - hračky, ktoré vyrábali na vyučovacích hodinách metodiky výtvarnej výchovy pod vedením pani učiteľky Mgr. Priedhorskej.

  Veríme, že tieto krásne výrobky potešia deti z materských škôl a školských klubov detí, kde majú naši žiaci odbornú prax.

 • Pod týmto názvom uskutočnila Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre výtvarnú súťaž na tému: Človek, more a ďaleké krajiny – história a súčasnosť.

  Do súťaže sa zapojili až 2 žiačky našej školy: Elena Kučerová (II.UB) - 1. maľba

  a Karolína Benianová (I.UB) - 2. maľba.

  Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a za vytvorenie hodnotných a originálnych výtvarných diel.

 • Vážení uchádzači o externé štúdium,

  dovoľujeme si Vás informovať, že prijímacie skúšky na študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa uskutočnia v 1. júlovom týždni.

  O konkrétnom termíne Vás budeme včas informovať.

 • Dňa 27.4.2022 sa naša škola stala organizátorom krajského kola súťaže A slovo bolo u Boha. Na tohoročnej súťaži sa so svojimi básnickými i prozaickými ukážkami predstavilo 56 súťažiacich.

  Našu školu veľmi vzorne reprezentovali 2 dievčatá - Anna Ďuranová (II.UA) a Kristína Baginová (II.UB). Obe dievčatá si v silnej konkurencii stredoškolákov Trenčianskeho kraja vo svojej kategórii vybojovali 2. miesto. Anka v kategórii poézie a Kristínka v kategórii prózy.

  Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
 • +421x032/6529405 - referentka

Fotogaléria