Navigácia

Stiahnite si dokumenty školy: Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2015/2016 Profil absolventa odboru sociálno - výchovný pracovník Profil absolventa odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Prezentácia školy Formulár na 2% z daní Školský vzdelávací program SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ PRÁCA Školský vzdelávací program PEDAGÓG PRE MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA Dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Školský vzdelávací program PEDAGÓG PRE PREDPRIMÁRNU EDUKÁCIU Textová podstrana

Dokumenty školy

Dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

Dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ( 1 trieda spočtom žiakov 30)

Podmienky prijatia

  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
  • celkový dobrý zdravotný stav.
  • nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú nekorigovateľné poruchy reči a uchádzači  oslobodení od telesnej výchovy .
  • písomný súhlas s katolíckym výchovným programom PaSA sv. Andreja-Svorada a Benedikta  v Trenčíne.

 Termín podania prihlášok do: 31. 5.  daného roku (k prihláške potvrdenej od lekára priložiť doklad o ukončenom vzdelaní).

Na stiahnutie:prihlaska_pomaturitne_studium.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria