• 2% PRE ŠKOLU

  2% PRE ŠKOLU

  Vážení rodičia, kolegovia a priatelia školy.

  Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní venovať 2% z Vašich daní zo svojej mzdy za rok 2023 pre Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne.

  Bližšie informácie nájdete v bočnej lište, v jej dolnej časti.

  Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

 • AMATÉRSKI HERCI ZAUJALI JEDINEČNOSŤOU

  „Kiež by sa všetci žiaci s pomocou dramatickej výchovy stali umelcami... 

  ...umelcami svojej vlastnej úspešnej školskej dochádzky!“                                                       (Joël Maireau)

  Žiaci školy v rámci učebného plánu absolvujú predmet Tvorivá dramatika. E. Machková (1992) – označuje tvorivú dramatiku predovšetkým ako umeleckú výchovu, ktorá môže priniesť deťom radosť, obohatiť ich o vlastné zážitky, navodiť uvoľnenie, sprostredkovať nové poznatky a skúsenosti v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja dieťaťa. Umožňuje osvojiť si modelovo a prakticky sociálne roly, rozvíjať aktivitu, schopnosť komunikácie, návyky, potreby, tvorivosť.

  Žiačky triedy 4. UB pod vedením PaedDr. Jany Orieškovej, nacvičili divadielko O Guľkovi Bombuľkovi, ktorého autorkou je M. Ďuríčková. Škôlkari v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, zhliadli nádherne spracované predstavenie, v ktorom mali možnosť vidieť, že hlavný hrdina je vlastne klbko vlny. Ako sa narodil?
  Zmotala ho stará mama zo starej pletenej rukavice. Guľko však ušiel na dvor, kde bývali rôzne domáce zvieratká. Stretol tam sliepku, psa, kohúta, holuba, kačku. mačku aj vrabca a hneď sa s nimi skamarátil. Zažili na dvore spolu veľa zábavy, ale aj strachu... 

  Nadšení škôlkari našich amatérskych hercov odmenili veľkým potleskom. ŽIačky SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta, v materskej škole minulý školský rok absolvovali priebežnú pedagogickú prax a tento rok do MŠ zavítali už nie ako praktikantky, ale herečky. 

  V ZŠ Veľkomoravská, zase detičkám z ŠKD zahrali divadielko autorky Marianny Grznárovej: Maťko a Kubko. Klubári s nadšením a veľkým záujmom sledovali príbeh o dvoch valachoch, čo na salaši ovce pásli a pritom aj búrku napásli, s medveďom sa skamarátili, učili kukučku kukať a vílu ovečky dojiť... 

  Ďakujeme dievčatám za ich nasadenie, skvelé divadelné výkony, ochotu urobiť niečo naviac a potešiť deti.

 • PȎST JE VÝZVOU NA VNÚTORNÚ PREMENU

  Popolcová streda (latinsky dies cinerum alebo feria quarta cinerum) je v rímskokatolíckom liturgickom kalendári prvý deň pôstneho obdobia. Tento deň pripomína pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života, vyznačuje sa teda pokáním

  Názov Popolcová streda je odvodený od popola, ktorým sa v tento deň počas bohoslužby značia čelá veriacich krížom na znak pokánia pred Bohom, pričom kňaz hovorí jednu z dvoch formuliek: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium“. Popol symbolizuje pominuteľnosť, kríž večný život.

  Dnes sme aj my, v Kostole Notre Dame, slávili svätú omšu, počas ktorej sme v modlitbe mysleli aj na to, aby sme Pôstne obdobie využili v plnosti a dobrej príprave. Pretože s tým úzko súvisí prežitie Veľkej noci. Ak zanedbáme pôstnu prípravu, prežívanie Veľkej noci bude plytšie. Nepremárnime tento čas milosti! 

 • FAŠIANGY SA KRÁTIA, UŽ SA NENAVRÁTIA

  V utorok 13.02. 2024 posledný deň pred popolcovou stredou, sme si pripomenuli fašiangové zvyky a spríjemnili dopoludnie veselou zábavou. Žiačky školy oblečené v pestrých krojoch, hudbou a spevom dávali na známosť, že Fašiangy – obdobie veselenia a hodovania sú v plnom prúde. 

  Po tradične veselom fašiangovom období nastáva čas útlmu, čiže pôstu. Ten začína na Popolcovú stredu od polnoci, 40 dní pred Veľkou nocou (bez nedieľ). Tohto roku je to 14. februára 2024. Pôst potrvá až do Veľkej noci, ktorá začína Veľkým piatkom 29. marca 2024.

  Aj ty rozmýšľaš, aké predsavzatie si dať tento pôstny čas?

  Zaujímavý tip ponúka v jednej zo svojich kníh francúzsky kňaz Jacques Philippe: „Ak sa pýtate, aké pokánie robiť v najbližšom Pôstnom období, hovorím vám: Pokúste sa byť radostní, spokojní a neustále ďakovať Bohu; nič vám neurobí lepšie.“ 

  Všetkým prajeme milostipný a požehnaný pôstny čas!

 • LYŽIARSKY KURZ ÚSPEŠNE UKONČENÝ

  LYŽIARSKY KURZ ÚSPEŠNE UKONČENÝ

  Prvý februárový týždeň bol pre žiakov 1. ročníkov (1. UA a 1. UB) a časť žiakov 3. UB mimoriadne akčný. Práve táto skupina absolvovala lyžiarsky výcvikový kurz v stredisku Skalka pri Kremnici, ktoré sa nachádza v pohorí Veľkej Fatry v Kremnických vrchoch neďaleko stredovekého kráľovského banského mesta Kremnica. Ubytovaní boli v horskej chate Minciar, ktorá sa nachádza priamo v stredisku v nadmorskej výške 1252 m.

  Opäť sa potvrdilo, že športové aktivity v prostredí hôr sú tým najlepším prostriedkom na rozvoj nielen fyzického, ale najmä duševného zdravia. Organizovanie kurzu v tomto termíne spájalo obavy s tým, či bude dostatok snehu na svahoch alebo v akom rozsahu spustia lyžiarske vleky.

  Ukázalo sa, že obavy boli zbytočné, nakoľko veľkým prekvapením boli takmer prázdne svahy a plynulé prevádzky vlekov. Práve tieto benefity výrazne pomohli aj úplným začiatočníkom - lyžiarom zvládnuť základné lyžiarske zručnosti bez problémov. Až na veterné počasie a mierny dážď, boli podmienky na lyžovanie či prechádzky ako-tak vyhovujúce. 

  ​​​​Veríme, že pre našich prvákov a tretiakov to bol nielen užitočný, ale aj zábavný čas strávený so svojimi lyžiarskymi inštruktormi a spolužiakmi.

 • NIE SME V TOM SAMY ...

  NIE SME V TOM SAMY ...

  Žiaci 1. UA, 1. UB a 3. UB sa v utorok 5. februára 2024 zúčastnili na podnetnej prednáške Intervenčného centra LUNA, n.o, v ktorej sa veľa dozvedeli o pomoci pre osoby ohrozené násilím. Odborníčky z centra im pútavou a vhodnou formou vysvetlili, že každý z nás má právo na život bez násilia. Dozvedeli sa, čo je intervenčné centrum, aká je jeho úloha a poslanie, čo pre osoby ohrozené násilím jeho pracovníci môžu urobiť a akou formou im pomôcť. Žiačky živo diskutovali a veľa sa pýtali. Zaujímalo ich, kto je obeťou trestného činu, kto je považovaný za obeť domáceho násilia, aké má práva osobitne zraniteľná osoba... Boli im poskytnuté dôležité kontakty a telefónne čísla. Sme radi, že dievčatám venovali svoj čas a poskytli užitočné rady a informácie.

 • NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE - „MÁTE SLINU?“

  NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE - „MÁTE SLINU?“

  Žiaci 3. UA triedy sa zúčastnili na besede Nadácie Kvapky Nádeje, ktorí organizujú kampaň ,,Dobrák od kosti'', zameranú na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR. Cieľom tejto kampane je osloviť širokú verejnosť a motivovať nových darcov na registráciu v Národnom registri darcov kostnej drene a výrazne tak rozšíriť darcovskú základňu a tým aj pravdepodobnosť nájdenia vhodných darcov kostnej drene na Slovensku. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií, ako napríklad, kto všetko a v akom najskoršom veku sa môže registrovať, aký musí byť jeho zdravotný stav a pod. Na prednáške boli prítomným vyvrátené rôzne mýty o darcovstve krvotvorných buniek a prednášajúci zverejnili pre žiakov užitočné linky a odkazy, ktoré si dovoľujeme poskytnúť aj vám.

  http://www.dobrakodkosti.sk/

  https://youtu.be/tS6EJsuPkbs

  https://youtu.be/qU_L2Ftn6zY

 • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

  KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

  Vo štvrtok 01. 02. 2024 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  Žiačka Anna Ďuranová, zo IV. UA bola napriek silnej konkurencii veľmi úspešná. Dosiahla vynikajúce výsledky tak v teste, ako i tvorbe textu aj rečníckom prejave. Z počtu 19 súťažiacich sa v kategórii A umiestnila na krásnom – 7. mieste.

  Aničke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri maturitnej skúške a v štúdiu na zvolenej vysokej škole.

 • AJ TAKÝTO BOL NÁŠ PLES

  AJ TAKÝTO BOL NÁŠ PLES

  Mesiace január a február sú spojené s organizovaním zábav, plesov a bálov. Tradične sa do týchto aktivít zapájame aj my, v škole. 

  V piatok 2. februára 2024 šikovné žiačky 3.UA a 3.UB zorganizovali „Študentský ples - MET GALA NIGHT".

  Viac ako 115 súčasných, ale aj bývalých žiakov školy sa spolu so svojimi pedagógmi výborne zabávalo do skorých ranných hodín.

  Dievčatá predviedli nádherné róby a chlapci boli na nepoznanie v oblekoch s motýlikmi na krku. Počas celého večera panovala vynikajúca atmosféra a zábava. Videli sme nádherné tanečné a spevácke vystúpenia. Prítomných zaujal Kahoot kvíz či súťaž v Just dance. Nechýbala bohatá tombola a súťaž o najoriginálnejšiu róbu. 

  Všetkým, ktorí sa prišli zabaviť, ale hlavne organizátorom, ktorí celý večer skvelo pripravili a následne i upratali priestory, patrí veľké poďakovanie.👌❤️

 • DVE PRVENSTVÁ V KRAJSKOM KOLE RECITAČNEJ SÚŤAŽE

  V utorok 30. 01. 2024 sa konalo krajské kolo recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy ...A Slovo bolo u Boha...

  Našu školu reprezentovali dve žiačky, ktoré sa obe umiestnili na prvom mieste (Kristínka Baginová v 5. kategórii prózy a Natália Kobidová v 5. kategórii poézie).🙂

  Srdečne gratulujeme a v celoslovenskom kole, do ktorého obe víťazky postúpili, prajeme veľa šťastia. 😉✊

 • DIVADLO V ANGLICKOM JAZYKU

  V utorok 23.01. 2024 sa žiaci prvého a druhého ročníka našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku v trenčianskom Posádkovom klube známom ako ODA. Predstavenie sprostredkovalo Divadelné centrum z Martina.

  Nápadité, nečakané a veľmi dobre zvládnuté predstavenie LONDÝNSKI SUSEDIA nás voviedlo do obytného domu, v ktorom žijú viacerí zvláštni ľudia v ešte zvláštnejších životných situáciách. Spolu však musia čeliť ohlásenému príchodu Smrti. Zábavná divadelná hra, v ktorej traja herci a jedna výborne premyslená kulisa zvládli stvárniť množstvo postáv a ich byty, sa žiakom naozaj páčila. Vzťahy, vysporiadanie sa s možným koncom vlastného života a rozhodnutia, ako naložiť s časom, ktorý nám ostáva - predstavenie položilo i žiackemu divákovi množstvo otázok.

  ŽIačky I. UB zhodnotili svoj divadelný zážitok týmito slovami (samozrejme, v angličtine): 

  "I think it was quite fun. I liked the acting and the robot was cool."

  "The characters were good. But I liked the old woman a lot. She was sweet, kind and a little bit confused. She did not even know what was going on. It was funny."

  "My favourite was the old man because he loved Stranger things. Maybe some objects were simple, but I still thought that it was a great theatre play."

  "Not many plays make me laugh, but this one made me laugh three times. I liked the fact that three people played eight people."

  "The actors did a good job. I was not bored."

  "The play had a really interesting and original plot and I think the characters and their development were impressive."

  "The scenes were really interesting and the characters were well played. I loved the scene with the online golf maniac. The scene where he shoots the golf ball was very funny."

  "I really enjoyed it. I really loved the Italian accent. Also, it was in English and I learnt new words."

 • ŠKOLA S DOBRÝM SRDCOM

 • TRIEDNE ZASADNUTIA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

  TRIEDNE ZASADNUTIA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás informovať, že triedne zasadnutia Rodičovského združenia sa uskutočnia formou konzultácií s triednymi učiteľmi 25.1. 2024 od 16.00 - 17.15 hod. 

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • KEĎ MÁLO ZNAMENÁ VEĽA

  1. decembra 2023 naša škola organizovala Ondrejský jarmok.

  Dovoľujeme si informovať, že výťažok z tohto podujatia predstavuje

  2 100 eur.

  Táto finančná čiastka poputuje do africkej Ugandy do nemocnice Whisper, kde vyzbierané finančné prostriedky budú použité na liečbu chorých detí, na nákup antimalarických sietí a mlieka pre podvýživené deti.

  Veľmi sa tešíme, že  aj naša škola môže aspoň malou čiastkou prispieť k zlepšeniu zdravia a životných podmienok našich malých afrických kamarátov.

   

 • VIANOČNÉ PRIANIE

  Vianočná radosť, ktorá sprevádza príchod Pána Ježiša na tento svet,

                    nech je pre Vás zdrojom lásky, nádeje a pokoja nielen v tomto vianočnom čase,

                                                    ale aj počas dní v nasledujúcom roku.

  Požehnané a milostiplné vianočné sviatky všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy praje spoločenstvo zamestnancov Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne.

 • EXKURZIA DO BUDAPEŠTI

  14.12.2023 sa žiačky II.UA a II.UB zúčastnili na exkurzii v Budapešti.

  Nádherné hlavné mesto našich južných susedov sa nám ukázalo v krásnom predvianočnom šate.

  Dievčatá mali možnosť obdivovať impozantnú budovu Parlamentu, zastaviť sa pri Pamätníku topánok na brehu Dunaja, kde sa nachádza zbierka ich 60 párov  – spomienka na hrozivé udalosti 2. svetovej vojny, keď fašisti zavraždili maďarských Židov.

  Účastníkov exkurzie očarila aj Bazilika sv. Štefana – najväčší rímskokatolícky chrám v Budapešti.

  Prehliadka mesta bola zakončená návštevou vianočného trhu na námestí Vörösmarty, ktorý bol  zaradený medzi 5 najkrajších vianočných trhov v Európe. 

 • VIANOČNÝ KONCERT

  Dňa 19.12.2023 sa telocvičňa našej školy premenila na koncertnú sieň. Uskutočnil sa tu vianočný koncert,  ktorý pripravili žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Ševčíkovej a Mgr. Moniky Surovčíkovej.

  V telocvični školy zazneli tóny vianočných piesní a podmanivých skladieb s vianočnou tematikou. Prítomní sa započúvali do čarovných  zvukov klavíra, husieľ i flauty, s veľkým ohlasom sa stretla i hra na heligónke.

  Veľký potlesk si vyslúžili aj zaujímavé tanečné choreografie a vianočná scénka.

  Bolo veľmi príjemné obdivovať talent i nadanie našich žiakov.

  Za prípravu a realizáciu tohto podujatia ďakujeme pani učiteľke Mgr. Ševčíkovej a Mgr. Surovčíkovej i všetkým účinkujúcim.

  V popoludňajších hodinách sa uskutočnil koncert pre rodičov, starých rodičov a priateľov našej školy.

  Veríme, že uvedené podujatie prispelo k dôstojnému prežívaniu adventného obdobia a príprave na vianočné sviatky.

   

 • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO ŠKATULE OD TOPÁNOK

  To je názov charitatívnej akcie, do ktorej sa zapojili aj žiaci 2. ročníka našej školy - Amanda Vendžúrová, Laura Vendžúrová, Jana Koníčková, Viktória Satinová, Karin Striežencová, Simona Majáková, Katarína Dovičinová a Veronika Lichnerová. Darčeky, ktoré vložili do škatúľ a ozdobných vrecúšok, potešia starčekov a starenky v Zariadení pre seniorov na Piaristickej ulici v Trenčíne.

  Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. Veríme, že tento nezištný čin našich žiakov -  dievčat II.UA a II.UB, vyčarí  úsmev a zahreje pri srdci obdarených seniorov.

 • ČÍTANIE Z BIBLIE

  "Keďže slovo, ktorým sa nám Boh prihovára, je živé a účinné, je oveľa silnejšie než akýkoľvek dvojsečný meč – prenikne až k miestu, v ktorom sa stretávajú duch a duša, až do najskrytejšej oblasti ľudského bytia. Božie slovo skúma všetky túžby a úmysly srdca človeka." (List Židom 4, 12)

  Slová citátu o sile Božieho slova sa naplnili 12.12.2023 v Kostole Notre Dame, kde sa uskutočnila aktivita Čítanie z Biblie.

  Božie slovo sa rozliehalo v chráme v čase od 8.00 - 14.00 hod. v interpretácii žiakov, pedagógov a zamestnancov MŠ, ZŠ a SOŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín.

  Prvým i posledným čítajúcim bol vdp. kaplán Pavol Trgo, po ňom sa prítomní započúvali do biblických textov knihy Genezis, Daniel, Evanjelium podľa Jána, 2 Jánove listy a Žalm 27.

  Uvedená aktivita mala nielen hlboký duchovný rozmer, ale prispela aj k dôstojnému prežívaniu adventného obdobia a vytvoreniu pekného spoločenstva.

 • CHARITATÍVNA ZBIERKA HLINENÝ DUKÁT

  Hlinený dukát je názov charitatívnej zbierky, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita. Je určená na pomoc deťom a matkám  v núdzi, starým ľuďom, ľuďom s duševnými poruchami a ľuďom bez domova.

  Do tejto zbierky sa zapojili aj žiačky III.UA našej školy: Kristína Bednárová, Ema Ivanišová, Ema Chromeková, Nina Gughová, Timea Kákošová a Barbora Vráblová.

  Dievčatám ďakujeme za účasť v tejto ušľachtilej dobročinnej  aktivite, za to, že aj ich pričinením bude poskytnutá pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta
  Ul. 1. mája 7
 • +421x032/6529405 - referentka

Fotogaléria