Navigácia

 • KONZULTAČNÉ HODINY

  Pozývame rodičov na pravidelné konzultačné hodiny, ktoré sa uskutočnia v utorok 15. januára v čase od 16.00 do 17.00.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami

 • ŽIVÝ BETLEHÉM

              Srdečne Vás pozývame na adventné podujatie ŽIVÝ BETLEHEM, ktoré si pre Vás pripravili študenti školy. V stredu 19. decembra v čase od 11.00 do 17.30 môžete zažiť stretnutie so sv. rodinou, pozrieť  si hudobno-dramatické vystúpenie-stvárnenie vianočného príbehu narodenia Betlehemského dieťaťa,  potešiť sa pohľadom na ovečky, zohriať  nad šálkou voňavého čaju, či zakúpiť si originálne handmade výrobky ako milé prekvapenie pre svojich blízkych. 

     Príďte medzi nás  na nádvorie školy /vedľa kostola NOTRE DAME/, vezmite svoje deti,  zažite spolu s nami pravú adventnú atmosféru.

   

  Projekt je realizovaný s podporou NADÁCIE ZSE

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Milé záujemkyne a záujemcovia o štúdium na našej škole.

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 7. decembra 2018 v čase od 10.00  do 17.00 hod.

   

  Vy, ktorí sa rozhodujete pre štúdium  v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, si možete "naživo" vyskúšať talentové skúšky a získať odbornú radu a pomoc od Vašich budúcich učiteľov.

   

         Tešíme sa na Vás smiley

                                                               Vaši budúci pedagógovia 

 • BURZA PRE PLANÉTU

 • Deň zdravej výživy

  Deň zdravej výživy

  15.10. 2018 sa v našej škole konala  tradičná akcia s názvom Deň zdravej výživy.  Zapojili sa do nej ako študenti, tak aj učitelia. Triedy mali za úlohu originálnym spôsobom predviesť chutné a hlavne zdravé pokrmy. Tento rok však bola akcia trošku inovovaná. Študenti mali prezentovať vylosovanú krajinu a pripraviť jedlá, ktoré sú pre túto krajinu typické, ale pripraviť ich tak, aby boli naozaj zdravé. A tak ste v tento deň s nami mohli precestovať kus sveta na jednom mieste.  Spolu sme ochutnali dobroty Japoncov, Talianov, Francúzov, Nórov, ale nazreli  sme aj do regionálne príbuznejších  kuchýň – maďarskej, českej  či slovenskej. Akciu plnú chutí a exotiky si v pondelok užila celá škola - jednotlivé triedy pri tvorbe svojich mini chutných projektov,  a tiež všetci  ochutnávači a maškrtníci.

   

 • Plenárne rodičovské združenie

  Srdečne pozývame rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 15.10.2018  o 16.30 v priestoroch telocvične. /V čase od  16,00 do 16,30 sa bude v priestoroch telocvične konať RZ pre rodičov ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta/. Po skončení plenárneho RZ sa uskutočnie triedne rodičovské združenia v triedach.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami

 • ZMENA NÁZVU ŠKOLY

  V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY NAŠA ŠKOLA  MENÍ SVOJ NÁZOV od 1. septembra 2018  na :

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SV. ANDREJA -SVORADA A BENEDIKTA

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

  Oznamujeme žiakom denného štúdia, že  školský rok 2018/2019 otvoríme  slávnostnou sv. omšou v pondelok 3. septembra 2018. Po  jej ukončení sa stretnú žiaci 1. ročníka s triednymi učiteľmi.  Vyučovanie sa začína nasledujúci deň t.j. 4.9. 2018 o 8.00.

  Milí študenti do nového začiatku Vám prajem veľa síl, vytrvalosti a Božieho požehnania.

  Tešíme  sa na Vás a prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin.

 • Oznam o vysledkoch TS /externe štúdium/

  Na web stránke školy sú publikované výsledky TS pre št. od. 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo /externé štúdium/ zo dňa : 27. júna 2018. Prijatým uchádzačom blahoželáme.

  Zápis prijatých  uchádzačov sa uskutoční v stredu 4. júla 2018 v čase od 12.00 do 14.00 v riaditeľni školy.

   V prípade, že sa nemôžete v uvedenom termíne dostaviť na zápis, alebo nemáte záujem  prosíme volať na tel. č.  0903982654

 • Talentove skúšky externé štúdium

  Oznamujeme všetkým účastníkom TS / externé štúdium/, že v pozvánke majú podrobné inštrukcie k organizácii TS a kód, pod ktorým budú zverejnené výsledky  skúšky. Informácie a inštrukcie k TS sú tiež zverejnené na stránke školy.

   Všetkým záujemcom prajeme všetko dobré.

 • DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

  Riaditeľka  PaSA sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne  podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
 • SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

  Dňa 1. júna. 2018 si naši  maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v kostole Notre Dame v Trenčíne. Sv. omšu  celebroval duchovný správca školy a dekan farnosti Mons Milan Kupčík. Našim absolventom  vyprosujeme veľa Božích milostí a zverujeme ich pod mocnú ochranu panny Márie.

 • ROZLÚČKA MATURANTOV

  Tak sa už konečne dočkali. V piatok 18. mája 2018 sa naši maturanti veselým spevom a ukážkou kreatívnych maturitných tabiel, rozlúčili so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Pred nimi je  týždeň plný príprav na posledný krok k dospelosti. Želáme im veľa síl, vytrvalosti  a šťastnú ruku pri zelenom maturitnom stole.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Na stránke sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok pre št. odbory 7 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 7670M pedagogický asistent  /14.05 a 17. 05. 2018/. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v utorok 22. mája v čase od 10.00 do 14.00.

 • EKODEŇ na našej PASE

 • EXTERNÉ ŠTÚDIUM

  Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že v školskom roku 2018/2019 otvoríme 1 triedu externého dvojročného diaľkového pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Termín na odovzdanie prihlášok je 31. mája 2018

 • Talentovky 2018

  Oznamujeme účastníkom talentových skúšok, že na stránke školy sú zverejnené výsledy TS. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v piatok 20. apríla v čase od 11.00 do 15.30 v riaditeľni školy. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť v tomto termíne prosíme, aby ste si dohodli termín zápisu na tel. č. 0903982654.

   

 • Kritériá prijímacieho konania

  Na stránke školy sú zverejnené kritériá prijímacieho konania  pre študijné odbory 7646M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 7670M pedagogický asistent

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, na ktorom prebehnú voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Toto sa uskutoční dňa 22. marca 2018 o 16.00 v priestoroch telocvične PaSA. Po jeho skončení budú prebiehať konzultačné hodiny.

   Tešíme sa na Vás

 • DEŇ BEZ MOBILU 6.2. 2018

  Svetový deň bez mobilu vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile - Tueur de portable sans mobil apparent. V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si skutočných hodnôt života. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 2001 a prvé ročníky boli populárne najmä v krajinách ako Kanada, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko.

  Zajtra sa do tejto iniciatívy zapojí aj naša škola.

         Spolu to dáme

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
 • +421x032 6525866

Fotogaléria