Navigácia

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Na stránke sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok pre št. odbory 7 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 7670M pedagogický asistent  /14.05 a 17. 05. 2018/. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v utorok 22. mája v čase od 10.00 do 14.00.

 • EKODEŇ na našej PASE

 • EXTERNÉ ŠTÚDIUM

  Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že v školskom roku 2018/2019 otvoríme 1 triedu externého dvojročného diaľkového pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Termín na odovzdanie prihlášok je 31. mája 2018

 • Talentovky 2018

  Oznamujeme účastníkom talentových skúšok, že na stránke školy sú zverejnené výsledy TS. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v piatok 20. apríla v čase od 11.00 do 15.30 v riaditeľni školy. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť v tomto termíne prosíme, aby ste si dohodli termín zápisu na tel. č. 0903982654.

   

 • Kritériá prijímacieho konania

  Na stránke školy sú zverejnené kritériá prijímacieho konania  pre študijné odbory 7646M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 7670M pedagogický asistent

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, na ktorom prebehnú voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Toto sa uskutoční dňa 22. marca 2018 o 16.00 v priestoroch telocvične PaSA. Po jeho skončení budú prebiehať konzultačné hodiny.

   Tešíme sa na Vás

 • DEŇ BEZ MOBILU 6.2. 2018

  Svetový deň bez mobilu vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile - Tueur de portable sans mobil apparent. V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si skutočných hodnôt života. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 2001 a prvé ročníky boli populárne najmä v krajinách ako Kanada, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko.

  Zajtra sa do tejto iniciatívy zapojí aj naša škola.

         Spolu to dáme

 • Únos triednej knihy

  Priblížil sa čas stužkových slávostí a triedach našich maturantov zmizli triedne knihy

 • BIELA PASTELKA


  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje našej škole za zapojenie sa do zbierky Biela pastelka 2017.
   "Vaša škola - Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín vyzbierala spolu 1503,48 eur, za čo všetkým prispievateľom aj všetkým, ktorí sa na Vašej škole podieľali pri jej realizácii, v mene zrakovo postihnutých klientov ďakujeme! smiley
  Tím Nikoly Jánošíkovej a Aleny Durcovej postupuje do žrebovania o účasť na zápase Slovensko - Malta. Dievčatám sa podarilo najviac naplniť pokladničku v rámci celého kraja!"

                     

 • Rodičovské združenie

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5 . októbra  2017 o 16.00 v priestoroch telocvične. Po jeho ukončení budú prebiehať triedne rodičovské združenia.

   Tešíme sa na stretnutie s Vami

 • Začiatok školského roka

  Milí študenti.

  Školský rok 2017/2018 sa začne 4. septembra 2017 o 09.00 slávnostnou sv. omšou v kostole     Notre Dame .

  Tešíme sa na Vás a prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin. smiley

                             

 • Oznam pre študentov 1. ročníka

   

   

  Oznamujem študentom  1. ročníka  Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne,  že školský rok 2017/2018 sa začne 4. septembra 2017 o 09.00 slávnostnou sv. omšou v kostole Notre Dame (účasť je povinná). Po jej skončení sa študenti stretnú s triednymi vyučujúcimi v budove školy. Vyučovanie sa začína nasledujúci deň t.j. 5.9. 2017 o 8.00. V tento deň si študenti musia priniesť občianske preukazy a vysvedčenie z 9. ročníka.

  Milí študenti do nového začiatku Vám prajem veľa síl, vytrvalosti a Božieho požehnania.

                                Ing. Hana Hulínová

                                riaditeľka školy

                             

                                            

   

 • EXTERNÉ ŠTÚDIUM

  Vážení uchádzači o externé štúdium.

  Na web stránke školy sú zverejnené výsledky TS , ktoré sa konali 28. júna 2017.

   Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v utorok 4. júla 2017 v čase od 12.00 do 14.00 v kancelárii riaditeľky školy

 • Diecézne kolo biblickej olympiády

  Úprimne ďakujeme  našim "olympionikom": Andrei Ošleškovej, Kataríne Sondorovej/II.U/, Nikole Jánošíkovej /I.U/  za vzornú reprezentáciu školy v dicéznom kole biblickej olympiády, v ktorom získali skvelé tretie miesto.

   Blahoželáme a ďakujeme. smiley

 • Externé štúdium

  Oznamujeme všetkým záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2017/2018 otvárame dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ( 1 trieda spočtom žiakov 30)

  Prijímacie skúšky sa uskutočnia  dňa 28.6.2017

   Kritériá a prihlášku nájdete na stránke školy

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Na stránke školy sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok pre št. odbor 7646 M vychovávateľstvko-opatrovateľská činnosť, ktoré sa konali 9.05 a 11. 05. 2017.

   Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať v utorok 16. mája v čase od . 10. 30 do 14.00 v riaditeľni školy.

 • Víťazka súťaže Junior internet 2017

  V dňoch 31. marca a 1. apríla 2017, sa uskutočnilo finále súťaže Junior internet 2017 na STU  / Fakulta Informatiky a informačných technológií/ v Bratislave. 

  Naša študentka  -  Sabina Sabová, /I.U trieda/ získala prvé miesto v kategórii Junior Text

   

  Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu yes

   

 • Výsledky TS 2017

  Oznamujeme všetkým účastníkom TS, že na stránke školy sú zverejnené výsledky TS 2017/ 29.03 a 30.03. 2017/.

   Zápis priatých uchádzačov sa uskutoční v piatok 7. apríla 2017  v čase od 11.00 do 15.00 v riaditeľni školy. V prípade, že sa zákonný zástupca nemôže dostaviť v určený termím je možné dohodnúťsi individuálny termín zápisu /tel kontakt 0903982654/

 • Talentovky 2017 základné inštrukcie

   

  Milí žiaci.

  V pozvánke na TS ste dostali základné inštrukcie k talentovým skúškam.

  Žiak sa dostaví do školy o 7.45 hod. do budovy PaSA sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne.

  Žiakovi bol pridelený kód pre prijímacie skúšky:............ Pod týmto kódom bude aj uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o osobných údajoch.

  Žiak si so sebou prinesie požadované pomôcky  v zmysle kritérií prijímacieho konania. Je potrebné si  priniesť  so sebou telocvičný úbor a obuv, minimálne 3 vlastné výtvarné  práce,  štetce (okrúhly, plochý), temperové a vodové farby, nádobku na vodu, uhlík, handričku, gumu, ceruzu,  zoznam  piatich ľudových piesní, pripravenú  ukážku prednesu naspamäť.

  Prajeme Vám všetko dobré a tešíme sa na Vás.

   Predpokladný čas ukončenia TS /16.00/

   

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 8. decembra 2016 v čase od 10.00  do 17.00 hod.

   

  Vy, ktorí sa rozhodujete pre štúdium  v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, si možete "naživo" vyskúšať talentové skúšky a získať odbornú radu a pomoc od Vašich budúcich učiteľov.

   

  Tešíme sa na Vás

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 35 Trenčín
 • +421x032 6525866

Fotogaléria