Navigácia

INFO k TS

Informácie k TS externé štúdium

 

Inštrukcie k TS na talentové skúšky do1.ročnika dvojročného externého pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore 7649N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v školskom roku 2018/2019

 

Dátum TS :  streda 27. jún 2018

 

Prezentácia prítomných sa uskutoční od 7.30 do 7.50 hod. v budove PaSA sv.Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne.

 

       Pre prijímacie skúšky Vám bol pridelený kód. Pod týmto kódom budete uvedená (ý) vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o osobných údajoch.

 

      Je potrebné si so sebou priniesť požadované pomôcky a materiály v zmysle kritérií prijímacieho konania: telocvičný úbor a obuv, minimálne tri vlastné výtvarné práce, štetce (okrúhlý,plochý), temperové a vodové farby, nádobku na vodu, uhlík, handričku, gumu, ceruzu, zoznam piatich ľudových piesní, pripravenú ukážku prednesu naspamäť.

 

Predpokladaný záver TS : 14.30

  

 

 

 Prajeme Vám veľa úspechov.yes

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria